Uncategorized
Tuotetietojen hallinta

Tuotetietojen hallinta

Riippumatta siitä, oletko aloittelija vai kokenut veteraani, tiedostoissasi on oltava tuotetiedot. Miksi? Koska ennemmin tai myöhemmin asiakkaidesi ja mahdollisten asiakkaiden on tiedettävä tarkalleen, mitä tarjoat; heidän on tarkasteltava tuotteitasi ja saatava käsitys eduista, joita he voivat saada käyttämällä tällaista tuotetta.

Tuotetietojen hallinnan tulee olla pääkonttorissa, mutta ei välttämättä sisäisellä palvelimella. Se on paljon helpompaa jakaa työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa kuin jakaminen myyjien kanssa, jotka harvoin joutuvat kosketuksiin toistensa kanssa. Yksi syy tähän on se, että ulkopuoliset toimittajat ovat todennäköisemmin epämääräisiä tarjoaessaan tuotetietoja; se ei useinkaan vastaa sitä, mitä sinulla on käsilläsi. Jos olet kuitenkin ottanut käyttöön tuotekuvaukset kaikille tuotteille irtotavarana, myös kaikki muu on paljon helpompaa.

Mitä tuotetietojen hallinta on?

Tuotetietojen hallinta (PIM) on ohjelmisto, joka hallitsee tuotteita koskevia tietoja ja tarjoaa pääsyn tietoihin. Tämä voidaan tehdä asiakkaan laitteella tai yrityksen palvelimella. PIM-ohjelmisto tarjoaa tuoteluettelon tärkeimmät toiminnot, tuotteen yhdistämisen samankaltaisimpaan, tuotteiden tilaamisen ja lataamisen, tuotteiden hintojen vertailun jne. PIM-järjestelmien suurin ongelma nykyään on tiedon puute pääsyyn tietoon, jota ei ole on vielä syötetty tietokantoihin.

On monia tapoja hallita tuotetta. Jotkut niistä ovat vain tietokantapohjaisia, jotkut verkkopohjaisia ja jotkut käyttävät molempia näitä menetelmiä.

Tuotetietojen hallintajärjestelmä (PIM) on tiedonhallintajärjestelmä (IMS), joka tallentaa tietoja tuotteista ja pääsee käsiksi näihin tietoihin palvelimella olevan tietokannan kautta. IMS koostuu palvelimella olevasta tietokannasta, käyttöliittymän ohjelmointikielestä, ohjelmistosta tietokannan hakua varten ja hallintaliittymästä. Riippuen tuotetietojen tallentamiseen tietokantaan käytetyn ohjelmiston tyypistä, se voi sisältää myös kirjanpitosovelluksen tai ehkä muita sovelluksia, jotka hallitsevat maksuja myyntipisteissä tai toimituskeskuksissa.

Maailmassa, jossa tieto on liiketoiminnan elinehto, on ratkaisevan tärkeää, että yritykset pystyvät tallentamaan ja hallitsemaan kaikkia tietojaan. Suurimmalla osalla yrityksistä joko ei ole tallennustilaa ollenkaan tai ne luottavat ulkoiseen tallennusvälineeseen (kiintolevy, SSD, pilvi), joka on kallista ja hidasta. Näitä on hallittava aika ajoin, koska niillä on erilaiset tarpeet.

Yritystason järjestelmä voi olla olemassa vain, jos sen päällä on infrastruktuuri; joten ihmiset etsivät aina tapoja parantaa tämän järjestelmän tuottavuutta automatisoimalla prosesseja. Automaattinen tuotetietojen hallintajärjestelmä on yksi esimerkki, jossa yritykset tallentavat tuotetietonsa niin, että ne löytävät ne nopeasti tarvittaessa ERP- tai CRM-järjestelmissään.

Se nostaa automaation tasoa ja vaatii työntekijöiltä entistä tuottavampia asioita, kuten profiilien luomisessa tiedoilla, hyllyetikettien luomisessa jne. sen sijaan, että ne tekisivät ne manuaalisesti. Paras tapa tehdä tämä työ on sähköisen sisällön kautta

Tuotetiedon hallinta on yksi tämän päivän organisaatioiden suurimmista haasteista. He eivät koskaan pysty täysin vastaamaan asiakkaidensa vaatimuksiin, koska heidän on hallittava erilaisia tuotetyyppejä ja päivitettävä niitä jatkuvasti uusilla ominaisuuksilla ja hinnoilla.

Tällä ongelmalla on kaksi puolta:

Tuotetiedon hallinta on yksi eniten käytetyistä tehtävistä missä tahansa liiketoiminnassa. Kaiken muun lisäksi se on erittäin toistuvaa ja aikaa vievää.

Tuotetietojen hallintajärjestelmä (PIMS) voisi olla tehokkaampi tapa ratkaista tämä ongelma. PIMS:n avulla voidaan tallentaa kaikenlaisia tuotetietoja keskustietokantaan ja antaa käyttäjien tehdä kyselyitä mistä tahansa yrityksen verkossa. Sen avulla käyttäjät voivat myös etsiä tiettyjä tuotteita, vastauksia (ei välttämättä kysymyksiä) tai lisätietoja tuotteesta lähes missä tahansa yrityksen verkossa. Työntekijä tai muu käyttäjä voi päivittää kaupassa olevia tietoja milloin tahansa työkalun tarjoaman verkkoliittymän kautta. Esimerkiksi PIMS:ää voitaisiin käyttää raaka-ainevaraston ja toimitusketjun hallintaan valmistusyrityksissä tai jopa logistiikkayrityksissä, kuten FedEx tai UPS, käyttämällä esimerkiksi varastotietoja. Työkalun avulla työntekijät voivat myös seurata tuotannon tuotoksia, kustannuksia, myyntiä ja muita liiketoiminnan kannalta tärkeitä KPI-mittareita

Tuotetietojen hallinta (PIM) on ohjelmisto, jonka avulla käyttäjät voivat hallita tuotteitaan, joista he ovat kiinnostuneita. Se perustuu tietokantaan.

Kesti melko kauan ennen kuin ensimmäinen yleinen tiedonhallintajärjestelmä luotiin. 1980-luvun alussa IBM kehitti niin sanotun “Project Shoehorns” -nimisen tiedon hakemiseen SNA:sta. Tämä johti erilaisiin tiedonhallintajärjestelmiin, joiden avulla käyttäjät voivat tallentaa, luoda ja hakea tietoja tietokoneen näytöltä.

On tärkeää seurata tuotetietoja koko sen elinkaaren ajan. Tämä sisältää tuotekehityksen ja ylläpidon, markkinoinnin, myynnin, tuen ja muut osastot.

Tuotetietojen hallintajärjestelmässä kaikki asiaankuuluvat tuotetiedot on tallennettu keskustietokantaan. Ne ovat riittävän joustavia mahdollistamaan tietojen siirron eri järjestelmien välillä, luomaan kojetauluja, jotka voivat visualisoida kaiken ja saada tiimin vastuuseen tietojen päivittämisestä useaan ajankohtaan. Se pysyy myös ajan tasalla siitä, miten tuotteita myydään ja kenen toimesta.

Sen avulla eri osastojen tiimit voivat tehdä yhteistyötä yhdellä alustalla samalla, kun he voivat jakaa tietoja toistensa kanssa pitäen jokaisen tiimin näkemyksen riippumattomana muiden näkemyksistä. Tekniikka on ollut käytössä vuodesta 1999, mutta vasta äskettäin digitaaliset toimistot alkoivat käyttää sitä osana strategiaansa tarjota tehokkaampaa asiakaspalvelua online-sisällönhallintajärjestelmien (CMS) kautta. Vuonna 2018 yli 50 miljoonaa ihmistä käytti jonkinlaista digitaalista toimistoa, mikä on paljon enemmän kuin missään digitaalisessa toimistossa.

Tuotetietojen hallinta on tuotetietojen (tuotetietojen) luomista, päivittämistä ja jakamista myynnin lisäämiseksi tai asiakkaiden luottamuksen lisäämiseksi. Nykypäivän markkinoilla pieniäkin tuotteita voidaan myydä Internetin, sosiaalisten verkostojen tai muiden keinojen kautta. Lisäksi markkinoilla on useita tuotetietojärjestelmäalustoja. Niitä ovat SAP ERP/CRM -järjestelmä ja Oracle CRM -ohjelmistopaketit, joissa on erilaisia ominaisuuksia ja toimintoja. Tuotetiedon hallinta keskittyy tuotteen pakkauksen tuotekuvaukseen, sovellustietoihin ja myyntitilastoihin perustuvan tiedonhallintaohjelman kehittämiseen, jotta käyttäjät voivat käyttää työkaluja, kuten tietosivustoja, parantaakseen tuotteidensa myyntiä.

Tuotetietojen hallinta (PIM) on työkalu sisällön luomiseen. Se auttaa yrityksiä rakentamaan tuotetietoja tai dataa palvelimelle.