Uncategorized
Pilvi tuote- ja palveluluettelot

Pilvi tuote- ja palveluluettelot

Tuote- tai palveluluettelo on verkkosivusto, joka linkittää tuotteet ja palvelut yhteen. Sitä voidaan käyttää ennalta määriteltyjen tuotteiden myyntiin helppokäyttöisellä ja interaktiivisella käyttöliittymällä.

Luettelo on tapa luoda ja myydä tuotteita asiakaskunnalle. Tämän tärkeimmät edut ovat:

– sinulla on yksi paikka, jossa voit keskittyä tuotteidesi myyntiin sen sijaan, että mainostat niitä kaikkialla muualla; – tuotetta käyttävät ihmiset näkevät vain mainoksesi, mutta eivät kilpailijoita; – hallitset markkinointia; – ei tarvitse mainontaa, vain luet sisältöä asiakkailtasi!

Ensimmäisen version tällaisesta järjestelmästä loivat vuonna 1984 David Pashler ja Charles Eames Harvard Business Schoolissa. Siitä lähtien monet ihmiset ovat yrittäneet kehittää sitä hyödylliseksi ohjelmistopaketiksi markkinointiyrityksille, julkaisijoille jne., mutta kukaan ei ole onnistunut toistaiseksi Google Cloud Searchin (GCS) avulla. GCS on pilvitietokanta, jonka avulla käyttäjät voivat etsiä miljoonia asiakirjoja omalta tietokoneeltaan

Pilvituoteluettelot parantavat yritysten tuottavuutta. Tämä voi merkittävästi lyhentää sisällön luomiseen tarvittavaa aikaa ja lisätä heidän markkinoiden kattavuuttaan. Sen avulla he voivat myös esittää suuremman määrän palveluita ja päästä live-palveluihin todellisella tavalla.

Jokaisen yrityksen on pidettävä kirjaa tuoteluetteloistaan. Käytämme tässä termiä pilvituote- ja palveluluettelot.

Termi on lainattu pahamaineisesta liiketoimintakonseptista, jonka David Weinberger loi vuonna 1986 julkaistussa artikkelissaan “Miksi kilpailijat eivät innovoi”. Weinberger väitti, että teknologiassa ei ole todellisia kilpailijoita, koska niillä ei ole tarvetta kilpailla keskenään. ne kaikki voivat kilpailla keskenään hinnoittelustrategioiden avulla innovaatiostrategioiden sijaan: ohjelmistotoimittajat voivat hinnoitella tuotteensa paljon halvemmalla kuin kilpailijansa, mutta silti olla niiden takana, koska hinta ei ole tärkeä innovaatioiden kannalta, laitteistotoimittajat saattavat pystyä myydä enemmän kuin monet ohjelmistovalmistajat, mutta “innovaatio” ei ole tarpeeksi kova ja laitteistovalmistaja voittaa kaikki ohjelmistotoimittajat pelkästään hinnalla.

Weinbergerin argumentti oli, että teknologiassa ei ole todellisia kilpailijoita, vaikka ne tarjoavat uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita, jotka häiritsevät vanhoja kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita.

Pilvituoteluettelot ovat hyvä tapa rakentaa brändiäsi ja tarjota yhtenäinen asiakaskokemus. Yritys, jossa työskentelet, käyttää omaa pilvipalveluaan, joten jos sinulla ei ole omaa pilvituotetta, kilpailet heidän kanssaan.

Katalogien on tarkoitus olla paikka, johon tietovarastot ja tietokannat tallennetaan. Yritykset, jotka haluavat rakentaa myymälän pilveen, haluaisivat luonnollisesti sijoittaa tietonsa sinne.

Pilvituote- ja -palveluluettelot ovat eräänlainen tietovarasto, jota isännöidään missä tahansa, olipa se sitten kotitietokoneellasi tai jonkin yrityksen palvelinfarmilla. Niitä voidaan käyttää eri tavoin:

Tuoteluettelo on tietokanta tuotteista, jotka ovat saatavilla verkossa tai joita yritys tarjoaa suoraan. Luettelon päätarkoitus on tarjota suojattu palvelin, jolla asiakkaat voivat käyttää tiedostoja ja hakea tietoja. Yksi tällaisten tuotteiden tärkeimmistä eduista on niiden kyky jakaa useiden käyttäjien kesken ja toimia suurella nopeudella.

Luetteloissa käytettävä tekniikka käyttää eri tekniikoita kuin perinteiset CRM-ohjelmistot ja asiakirjanhallintajärjestelmät. Monet yritykset käyttävät pilvipalvelua tällaiseen liiketoimintaprosessien hallintaan (BPM). Sen lisäksi, että pilvi toimittaa ja vastaanottaa dataa eri lähteistä, sillä on tärkeä rooli myös BPM-integraatiossa organisaation sisäisten sovellusten ja järjestelmien kanssa. Tämän tekniikan avulla yritykset voivat seurata suorituskykyään ilman paikallisia infrastruktuurikustannuksia tai monimutkaisia asennusprosesseja.

Pilvituoteluetteloiden avulla yritykset voivat tehdä verkkopalveluistaan helposti eri maissa asuvien käyttäjien saatavilla. Ne myös vähentävät kustannuksia ja verkkosivustojen ja asiakirjakirjastojen hallintaan käytettyä aikaa.

Pilvituoteluettelot helpottavat yritysten digitaalisten tuotteidensa hallintaa kaikkialla maailmassa. He pystyvät tekemään asioista paljon yksinkertaisempia hyödyntämällä valtavaa valikoimaa huippuluokan web-kehitysalustoja sekä sovelluksia, jotka voidaan helposti integroida pilvituotteiden kanssa.

Viime vuosikymmenen aikana pilvi- ja palvelinpohjaisen tiedontallennustilan käyttö on lisääntynyt valtavasti. Vaikka markkinoilla ei ole kilpailua perinteisen levypohjaisen tallennustilan kanssa, lisääntyneen tallennuskapasiteetin ja redundanssin kysyntä on kasvanut merkittävästi. Tässä segmentissä näemme esimerkkejä, kuten Amazon S3 ja Rackspace Cloud Files.

Pilvi on herättänyt paljon huomiota yrityskäyttäjiltä. Pääsyy tähän on, että se on helpommin saavutettavissa ja kustannustehokkaampi kuin perinteiset IT-infrastruktuurit.

Pilvi pystyy tuottamaan uutta arvoa yritykselle, sillä se pystyy tarjoamaan täyden valikoiman palveluita, olipa kyseessä ohjelmistokehitys, konsultointi, isännöinti tai mikä tahansa muu omistajan valitsema palvelu. Lokakuussa 2012 Amazon esitteli AWS:n avoimena alustana, jonka avulla kehittäjät voivat luoda ja käyttää omia yksityisiä pilviään Amazon EC2:n päällä.

Tuolloin vain laitteisto oli saatavana lisävarusteena, mutta myöhemmin vuonna 2013, kun Amazon alkoi tarjota puhdasta ohjelmistoa palveluna (PaaS) – nimeltään AWS CodeCommit – he päättivät esitellä näitä palveluita ja helpottaa PaaS-ratkaisun käyttöönottoa. sen päälle, jotta he voisivat joustavasti käyttää infrastruktuuriaan pilvessä pitäen kustannukset alhaisina.

Nykymaailmassa kuluttajat ovat enemmän huolissaan pilvipalvelujen mukavuudesta ja kustannuksista kuin niiden tehokkuudesta. Pilvipalvelumarkkinoilla on kova kilpailu ja kuluttajat odottavat rahoilleen maksimaalista vastinetta.

Pilvituote- ja palveluluettelot ovat erittäin hyödyllisiä yrityksille, jotta he voivat säästää aikaa ja saada mahdollisimman paljon hyötyä resursseistaan. Ne ovat erittäin hyödyllisiä asiakkaalle, koska ne säästävät hänet pitkiltä ratkaisun etsimiseltä ja tarjoavat myös laajan valikoiman vaihtoehtoja, jotta he voivat valita itselleen parhaiten sopivan.

Pilvituotteille ja -palveluille on ominaista joustavuus, mukavuus ja nopeus. Pilvituote- ja -palveluluettelot kattavat monia eri aloja, mukaan lukien tiedostojen isännöinti, sisällönhallintajärjestelmät, verkkokauppasovellukset ja niin edelleen.